تماس باما درخواست
دمو رایگان
درخواست
مشاوره
قوانین کار
سیستم حضور غیاب و کارتابل تحت وب

کارکنان یکی از مهترین سرمایه های یک سازمان که به نام سرمایه انسانی نامیده می شود است. هر مدیر و سازمان موفق به کمک سامانه های حضور غیاب و حقوق دستمزد ، با کمترین خطا ، محاسبات و حق الزحمه این سرمایه مهم  را بدست آورده و این موضوع خود به وفاداری و اعتماد پرسنل به سازمان کمک بزرگی می کند.

عدم اطمینان اکثر پرسنل به صحت محاسبه حقوق ، باعث درگیری های لفظی و ذهنی آنها و در نتیجه پایین آمدن بهره وری سازمان می شود. به دلیل آموزش هایی که در شبکه های اجتماعی وجود دارد ، اکثر پرسنل به قوانین کار و تامین اجتماعی آگاهی های لازم را دارند. لذا با شفاف سازی محاسبات ، میتوان در بالا بردن اطمینان آنها نسبت به مبلغ حقوق دریافتی ، کمک بزرگی انجام داد. سامانه های حضور غیاب تحت وب ، با در درست گذاشتند گزارشات شخصی ، از جمله تردد ها ، محاسبات اضافه کار ، کارکرد و مرخصی این شفافیت را برای کارکنان ایجاد می کند و آنهدر طول مال خود شاهد صحت محاسبات هستند.

از مزایای سامانه حضور غیاب تحت وب یگانه میتوان به موارد زیر اشاره کرد :

  • محاسبات آنلاین در درلحظه جهت روئیت و ایجاد درخواست های مرخصی و غیره برای پرسنل.
  • شفاف سازی همه محاسبات در سیستم .
  • منطبق با همه قوانین اداره کار ، تامین اجتماعی  و قوانین توافقی بین کارفرما و کارکنان در سازمان ها.
  • محاسبه دقیق و بروز مانده مرخصی و کنترل و برنامه ریزی آن توسط خود کاربر و همچنین استعلام مسئولین جهت تصمیم گیری در تائید درخواست ها .
  • امکان انجام یک سری از عملیات پر کاربرد مانند جابجایی شیفت ، درخواست مرخصی و ماموریت و دریافت گزارشات ماموریت از پرسنل ، جهت ارائه به مسئولین بالاتر ، بدون نیاز به دخالت اپراتور های حضور غیاب.
  • جلوگیری از اتلاف وقت مدیران و مسئولین حضور غیاب.
  • جلوگیری از اتلاف هزینه های سازمان در اشتباه محاسبات ، کاغذ و زمان