تماس باما درخواست
دمو رایگان
درخواست
مشاوره
قوانین کار

سیستم توزیع سبد کالا و ارزاق

برای بالابردن سطح رضایت کارکنان در هر سازمان اقدامات مختلفی انجام میگیرد.

توزیع سبد کالا و  ارزاق یکی از روش های بالابرد سطح رضایت در سازمان می باشد.

با مدیریت صحیح در توزیع ، میتوان هزینه ها را کاهش و در توضیح عادلانه سبد کالا و ارزاق به سازمان کمک کرد .

از جمله مزیت های این سیستم :

  • کاهش هزینه ها و جلوگیری از پرتی ها
  • توزیع عادلانه و ایجاد حس رضایت و اطمینان در پرسنل
  • زمان بندی دقیق و مشخص جهت توزیع ارزاق