تماس باما درخواست
دمو رایگان
درخواست
مشاوره
قوانین کار

سرویس تخلیه آنلاین دستگاه های حضور غیاب

یکی از محصولات ویژه و قابل عرضه شرکت ساناکو ، سرویس تخلیه آنلاین و RealTile است که از دو طریق pull و push قابل انجام استاز این امکان میتوان برای کمک به محاسبات آنلاین و و استفاده از امکانات کارتابل و آمار های لحظه ای و سیستم صدور ژتون استفاده کردزمانی که پرسنل تردد خود را بر روی دستگاه حضور و غیاب ثبت می کنند ، بلافاصله این تردد به نرم افزار انتقال و در دیتابیس ثبت می گردد.
از مزیت های استفاده از سرویس تخلیه آنلاین :
  • تجمیع اطلاعات تردد دستگاه های مختلف در یک مرکز
  • جلوگیری از حذف اطلاعات دستگاه ها در صورت خرابی آنها به وسیله تخلیه آنلاین در دیتابیس
  • استفاده از سیستم های صدور ژتون انلاین و گزارشات لحظه ای توسط مدیران
  • استفاده از سیستم مانیتورینگ نگهبانی برای نظارت بیشتر