نرم افزار حضور و غیاب تحت ویندوز سطح A+

تعداد پرسنل 50 نفر

 

پارامتر ساز پویا

 

گزارش ساز پویا

 

گزارشات پیشرفته

 

سرویس ارسال پیامک

 

ایجاد کلاینت های متعدد

 

موتور قانون ساز پویا

 

انواع گزارشات لیست گیری

 

کاردکس مرخصی و ماموریت

 

تنظیم و چاپ قرارداد پرسنل

 

تعریف انواع مرخصی و ماموریت

 

مدیریت سطح دسترسی کاربران

 

تعریف انواع دستگاه با برندهای مختلف

 

مدیریت شیفت و گروه بندی متعدد

 

محاسبه مانده مرخصی به همراه گزارشات

 

سرویس تخلیه آنلاین دستگاه و آمار لحظه ای

 

ایجاد احکام محاسباتی فردی و گروهی

 

حقوق و دستمزد، احکام حقوقی، فیش حقوقی

 

ایجاد خروجی جهت نرم افزارهای حقوق و دستمزد

14.800.000 تومان + 10 درصد ارزش افزوده

ساناکو

استقرار دستگاه

استقرار نسخه A+ حضوری یا غیر حضوری به دلخواه مشتری میباشد.
ساناکو

نرم افزار سطح A+ به همراه دستگاه

اگر استقرار به صورت حضوری باشد و در محدوده شهر اصفهان تایم حضور 4 ساعت و هر ساعت 500 هزار تومان محاسبه می گردد.
استقرار غیر حضوری رایگان میباشد.
 
اگر استقرار به صورت حضوری و خارج از محدوده شهر اصفهان است با واحد فروش تماس بگیرید: