تماس باما درخواست
دمو رایگان
درخواست
مشاوره
قوانین کار

سیستم محاسبه کارانه و بهره وری

محاسبه کارانه و بهره وری یکی از نیازهای مهم سازمان های بزرگ از جمله بیمارستان ها می باشد.

این نوع محاسبات بسته به نوع محل خدمت ، نوع استخدام ، تعداد و نوع شیفت پرسنل و همچنین میزان سختی کار پرسنل در بخش موردنظر است.

یک سامانه قدرتمند ، با انجام محاسبات دقیق ، باعث سرعت و دقت دادن به داده های گزارشات از جمله بهره وری می شود و اپراتور های نیاز نیست در پایان هر ماه بصورت دستی اقدام به انجام این چنین محاسباتی بکنند.

از جمله مزیت های این سیستم :

  • منطبق بودن محاسبات بهره وری با قوانین موجود در سازمان
  • ایجاد خروجی های مختلف و مناسب جهت کمک به محاسبات
  • سرعت انجام محاسبات در کمترین زمان ممکن