تماس باما درخواست
دمو رایگان
درخواست
مشاوره
قوانین کار

سرویس مدیریت دستگاه از راه دور

با توجه به گستردگی و پراکندگی مکانی ، سازمان ها برا ی کنترل دستگاه های حضور غیاب خود نیاز به ابزاری دارند  که از طریق اینترنت بتواند به اطلاعات پرسنلی خود دسترسی ،اطلاعات یک دستگاه را دریافت و به دستگاه های دیگر انتقال دهند . همچنین امکان تعریف پرسنل و دریافت چهره و اثر انگشت از راه دور را دارند . تنظیم ساعت ، حذف پرسنل و تردد های رو دستگاه از جمله قابلیت های این نرم افزار می باشد

از مزیت های استفاده از این نرم افزار :

  • کاهش هزینه های ماموریت به دلیل سرکشی به دستگا های پروژه های دوردست توسط مراکز
  • تجمیع اطلاعات دستگاه های یک سازمان در یک نرم افزار
  • امکان کنترل از راه دور درصورت در دسترس نبودن دستگاه ها به دلیل بعد مسافت
  • امکان استخدام پرسنل و تعریف روی دستگاه بصورت آنلاین و از راه دور و کاهش ماموریت های بی مورد
  • امکان حذف پرسنل ترک کار شده برای جلوگیری از تردد بی مورد
  • امکان تنظیم ساعت دستگاه از روی سرور در زمان های تغییر ساعت رسمی