سیستم مدیریت تردد ارباب رجوع

سیستم مدیریت تردد ارباب رجوع

امروزه، مدیریت مراجعین در سازمان‌ها به امری ضروری و مهم تبدیل شده است. حضور تعداد زیاد مراجعین در سازمان‌ها، چالش‌های متعددی مانند صف‌های طولانی، اتلاف وقت، عدم نظم و انضباط و ناهماهنگی در ارائه خدمات را به دنبال دارد.

سیستم تردد ارباب رجوع، راه‌حلی نوین برای رفع این چالش‌ها و مدیریت بهینه‌ی مراجعین در سازمان‌ها ارائه می‌دهد. این سیستم با استفاده از فناوری‌های نوین، امکان ثبت ورود و خروج مراجعین، صدور کارت‌های شناسایی موقت، مدیریت ملاقات‌ها و ارائه گزارش‌های دقیق را فراهم می‌کند. استفاده همزمان از سیستم تردد ارباب رجوع و گیت کنترل تردد، میتواند کمک شایانی در اهداف امنیتی سازمان به شما داشته باشد

مشاوره سیستم مدیریت تردد ارباب رجوع

ساناکو
نظرات

برخی از مشتریان

سرمایه گذاری
مزیت های

سیستم توزیع غذا و صدور ژتون ساناکو

ساناکو
بخشی از

عزیزانی که به ما اعتماد کرده اند

تعداد مشتریان ساناکو

محصولات مرتبط نرم افزاری

محصولات مرتبط سخت افزاری

امکانات سیستم توزیع غذا و صدور ژتون ساناکو

سوالات متداول

بله، امکان ثبت ورود و خروج و کنترل مسیر حرکت و باز شدن درب های سازمان توسط این سیستم قابل پیاده سازی است.

بله درصورتی که دوربین شما قابلیت تشخص پلاک به همراه سرویس نرم افزاری از طرف تولید کننده دوربین وجود داشته باشد، این قابلیت وجود دارد.

بله از طریق این امکان می توانیم درب های مختلفی را جهت مراجعین و میهمانان در نظر گرفت.

Customer Journey
System Using Benefits
ساناکو
رعایت اصول اخلاقی

در انجام پروژه‌ ها

سرمایه گذاری
بررسی

هزینه سیستم توزیع غذا و صدور ژتون ساناکو