ساناکو

راهکارهای جامع منابع انسانی و مدیریت حضور و غیاب پرسنل

ساناکو

سیستم توزیع غذا و صدور ژتون

این سیستم، برای سازمان هایی مناسب است که امکان سرور غذا در سلف سرویس را برای پرسنل داشته باشند. از جمله قابلیت های این سیستم، امکان کنترل وضعیت رزور غذا از قبل، شیفت، ثبت حضور، مرخصی و یا هر پارامتری که در توزیع غذا موثر می باشد را دارد. کارکنان پس از اهراز هویت از طریق دستگاه های حضور غیاب، در صورت وجود مجوز، اقدام به دریافت غذا می کنند.توزیع عادلانه و صرفه جویی در هزینه ها از جمله مزیت های این سیستم به شمار می روند.

مشاوره سیستم توزیع غذا و صدور ژتون

ساناکو
نظرات

برخی از مشتریان

سرمایه گذاری
مزیت های

سیستم توزیع غذا و صدور ژتون ساناکو

ساناکو
بخشی از

عزیزانی که به ما اعتماد کرده اند

تعداد مشتریان ساناکو

محصولات مرتبط نرم افزاری

محصولات مرتبط سخت افزاری

امکانات سیستم توزیع غذا و صدور ژتون ساناکو

سوالات متداول

یکی از بهترین ابزار ها جهت اهراز هویت دستگاه های حضور غیاب هستند که توسط شناسایی چهره یا اثر انگشت، فرمان چاپ ژتون به پرینتر داده می شود.

از دو روش قابل اطلاع رسانی می باشد.

 روش اول از طریق ژتون صادر شده که کارکنان پس از تحویل ان به مسئول توزیع، می توانند غذا خود را دریافت نمایند.

روش دوم پس از اهراز هویت روی دستگاه حضور غیاب، در صورت صدور مجوز، مشخصات شخص روی مانیتور روبروی مسئول توزیع نمایش داده می شود

Customer Journey
System Using Benefits
ساناکو
رعایت اصول اخلاقی

در انجام پروژه‌ ها

سرمایه گذاری
بررسی

هزینه سیستم توزیع غذا و صدور ژتون ساناکو