ساناکو

راهکارهای جامع منابع انسانی و مدیریت حضور و غیاب پرسنل

ساناکو

سیستم آرشیو اسناد پرسنلی

مدیریت صحیح اسناد و مدارک، یکی از ارکان اصلی هر سازمان است. این امر در مورد اسناد و مدارک پرسنلی از اهمیتی دوچندان برخوردار است. چرا که این اسناد حاوی اطلاعات شخصی و حساس کارکنان بوده و حفظ و نگهداری آنها از الزامات قانونی و اخلاقی هر سازمان به شمار می‌رود.این اسناد باید همیشه در دسترس باشند تا در زمان نیاز به ارائه مراجع قانونی سازمان دچار مشکل نشود.

سیستم آرشیو اسناد پرسنلی، ابزاری کارآمد برای سازماندهی، حفظ و نگهداری اسناد و مدارک مربوط به کارکنان است. این سیستم با استفاده از روش‌ها و ابزارهای نوین، به شما کمک می‌کند تا:

  • به اسناد و مدارک پرسنلی به طور سریع و آسان دسترسی پیدا کنید.
  • فضای بایگانی را به طور بهینه مدیریت کنید.
  • امنیت اسناد و مدارک پرسنلی را حفظ کنید.
  • از گم شدن یا آسیب دیدن اسناد و مدارک جلوگیری کنید.
  • قوانین و مقررات مربوط به نگهداری اسناد و مدارک را به طور کامل رعایت کنید.

مشاوره سیستم آرشیو اسناد پرسنلی

ساناکو
4 مسئله

در مدیریت مدارک پرسنلی

ساناکو
نظرات

برخی از مشتریان

سرمایه گذاری
مزیت های

سیستم توزیع غذا و صدور ژتون ساناکو

ساناکو
بخشی از

عزیزانی که به ما اعتماد کرده اند

تعداد مشتریان ساناکو

محصولات مرتبط نرم افزاری

محصولات مرتبط سخت افزاری

امکانات سیستم آرشیو اسناد پرسنلی

سوالات متداول

کلیه فایل های متنی و دیجیتالی با پسوند مختلف

بله. از طریق دوربین و فایل های داخل گوشی امکان ذخیره سازی سند وجود دارد.

با توجه به تعاریف پایه، بنا به نظر کاربر هر نوع دسته بندی و سطح دسترسی در این سیستم وجود دارد.

Customer Journey
System Using Benefits
ساناکو
رعایت اصول اخلاقی

در انجام پروژه‌ ها

سرمایه گذاری
بررسی

هزینه سیستم توزیع غذا و صدور ژتون ساناکو