ساناکو

راهکارهای جامع منابع انسانی و مدیریت حضور و غیاب پرسنل

ساناکو

سیستم کارتابل کارانه

سیستم کارتابل کارانه و امتیاز دهی، سیستمی برای ارزیابی عملکرد و پاداش کارکنان است.

امروزه، ارزیابی عملکرد و پاداش کارکنان نقشی کلیدی در افزایش انگیزه، تعهد و کارایی آنها ایفا می‌کند. سیستم گردش کار امتیاز دهی جهت کارانه راه‌حلی برای ارزیابی عادلانه و شفاف عملکرد کارکنان و تخصیص پاداش‌های مبتنی بر عملکرد ارائه می‌دهد. از طریق این سیستم مدیران و سرپرستان میتوانند با توجه به پارامتر های مشخص شده، به کارکنان تحت نظر خودشون امتیاز دهند. این گردش کار میتواند به رده های سازمانی ارجاء و با تائید نظر مدیران بالا دستی، نمرات و پارامتر ها در محاسبات حقوق، تاثیرگذار باشند.از امکانات دیگر این سیستم میتوان به ثبت و تائید نهایی اقلامی از جمله جمع اضافه کاری،شب کاری،تعطیل کاری، جمعه کاری و نوبت کاری توسط مدیران نمود و در محاسبات خروجی کارکرد از این اعداد استفاده کرد.

مشاوره سیستم کارتابل کارانه

ساناکو
4 مسئله

در سیستم پرداخت کارانه

ساناکو
نظرات

برخی از مشتریان

سرمایه گذاری
مزیت های

سیستم کارتابل کارانه

ساناکو
بخشی از

عزیزانی که به ما اعتماد کرده اند

تعداد مشتریان ساناکو

محصولات مرتبط نرم افزاری

محصولات مرتبط سخت افزاری

امکانات سیستم کارتابل کارانه

سوالات متداول

این سیستم برای سازمانی ها مناسب است که نظر مدیران در امتیاز کارانه تاثیر دارد.

خیر. این پارامتر ها قابل تغییر هستند و بنا به نظر مدیر منابع انسانی انتخاب می شود.

خروجی سیستم کارانه می تواند در محاسبه حقوق قابل استفاده باشد.

Customer Journey
System Using Benefits
ساناکو
رعایت اصول اخلاقی

در انجام پروژه‌ ها

سرمایه گذاری
بررسی

هزینه سیستم توزیع غذا و صدور ژتون ساناکو