سیستم رزرواسیون تغذیه

برای مدیریت بهتر آمار طبخ غذا در سازمان ها، توزیع غذا، منوط به رزرو  پرسنل  از روز های قبل از توزیع غذا می باشد.

با این امکان می توان در منو، از چند نوع  غذا، دسر و نوشیدنی برای اتخاب پرسنل استفاده کرد. همچنین مدیریت هزینه غذا و دریافت بخشی از مبلغ آن را توسط خود پرسنل انجام داد.

پرسنل با شارژ حساب خود از طریق درگاه بانکی، می توانند غذا و دسر و نوشیدنی های مورد نظر خود را با هزینه یارانه ای رزرو نمایند.


مزیت های سیستم رزرواسیون تغذیه ساناکو:

  • کاهش هزینه های پرتی غذا.
  • مدیریت امار پخت غذای روزانه با رزور از روز های قبل.
  • مدیریت هزینه غذا با محاسبه بخشی از مبلغ غذاها در حساب پرسنل یا استفاده از سیستم یارانه غذا.
  • اهمیت به نظر پرسنل در انتخاب نوع غذا و همچنین پیش غذا در سازمان.
حضورغیاب ساناکو سیستم رزرواسیون تغذیه