ویدیوها

با آموزش های منابع انسانی یاد خواهید گرفت که چگونه نیروهای سازمانتان را بهتر مدیریت کنید و از بروز ضرر و آسیب سازمانی اعم از مالی و انسانی جلوگیری کنید.

این ویدیوها به صورت کوتاه اما کاربردی تدارک دیده شده تا با شیوه جدید تکنیک های مدیریت پرسنل آشنا شوید.

این نخستین اپیزود از نسل متولد در سالهای 1325 تا 1340 است که تجربیات خود در زمینه ی استخدام و نیروی کار را در اختیار ما قرار میدهد