اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل

مدیران

محمد مهدی جبارزارع

مدیر عامل

امیر حسین پورحاجی

رئیس هیئت مدیره

مرضیه سادات معرک نژاد

عضو هیئت مدیره

زهرا بزرگزاد

عضو هیئت مدیره

هاجر جعفری

عضو هیئت مدیره

سلام
درصورت بروز مشکل یا ترافیک تماس در خطوط تلفن های شرکت، میتوانید درخواست خود را در سامانه چت آنلاین، در قسمت پایین سمت راست سایت درج، تا همکاران ما با شما تماس بگیرند.