داستان موفقیت مشتریان

شرکت ستاک اصفهان

 

ساناکو از سال 1387 فعالیت خود را شروع و با توجه به نیاز بازار، تصمیم گرفت تمرکز خود را فقط بر روی سیستم های حضور غیاب و زیر سیستم های آن از جمله پرسنلی ، تغذیه و ژتون سازمانی و غیره … قرار دهد .

شما هم به داستان موفقیت مشتریان ما بپیوندید

نرم افزار حضور و غیاب تحت ویندوز  و وب

هتل عباسی اصفهان

 

داستان های بیشتر به زودی!

شرکت ستاک اصفهان