راهکارهای صنعت هتلداری

چالش های صنعت هتلداری

عمده چالشهای صنعت هتلداری به همراه راهکارهای ساناکو در پاسخ به آن نیازها به شرح زیر است :

چالشهای و نیازها
راهکارها و ویژگیها
شیفت‎های غیر قابل برنامه ریزی از قبل برای برخی افراد
تشخیص و انتساب شیفت بصورت اتوماتیک از روی تردد پرسنل
تحمیل کار دستی به اپراتور بابت محاسبه نوبت‎کاری ، شب‎کاری ، اضافه‎کاری ، تعطیل‎کاری و …
امکان محاسبه نوبت‎کاری ، شب‎کاری ، اضافه‎کاری ، تعطیل‎کاری و … بصورت اتوماتیک
پیچیدگی اعمال تنبیه وتشویق پرسنل متناسب با انضباط تردد
امکان تبدیل تاخیر و تعجیل پرسنل به کسورات برحسب قوانین پرسنلی و لحاظ نمودن تنبیه و تشویق برای پرسنل
غیر قابل تفکیک بودن اضافه‎کاری ها و عدم تشخیص آن
دسته بندی و مدیریت اضافه‎کاری پرسنل جهت مجاز یا غیر مجاز شناختن آن اضافه‎کاری
اجبار به کار دستی بخاطر مرخصی کرونا و سایر موارد پیش‎بینی نشده
قابلیت تعریف انواع مرخصی و مدیریت کسر از مانده مرخصی
معضلات ناشی از عدم انجام به موقع و سریع درخواستهای پرسنل توسط اپراتور
استفاده پرسنل از کارتابل شخصی و موظف بودنشان به پیگیری درخواستهای روزمره مرخصی و …
توزیع عادلانه غذا بین پرسنل
استفاده از سیستم تغذیه و کنترل توزیع غذا بر اساس شیفت و زمان حضور شخص
معضلات ناشی از انتقال کارکرد به سیستم حقوق بصورت دستی
امکان ایجاد خروجی با هر نوع فرمت و متناسب با نیاز نرم افزار های حقوق و دستمزد
سلام
درصورت بروز مشکل یا ترافیک تماس در خطوط تلفن های شرکت، میتوانید درخواست خود را در سامانه چت آنلاین، در قسمت پایین سمت راست سایت درج، تا همکاران ما با شما تماس بگیرند.