سرویس ارسال پیامک حضور غیاب

پیامک یکی از ابزار هایی هست که به کمک سیستم حضور غیاب می توان به مدیران خدمات ویژه ای بدهد.

امنیت در ورود های دو مرحله ای نرم افزار و ارسال یک سری از گزارشات تاخیر، غیبت و تردد از طریق پیامک از جمله قالبیت های سیستم پیام رسان می باشد.

مزیت های استفاده از سیستم پیام رسان تردد:

  • بالا بردن امنیت ورود به سامانه با استفاده از سیستم ورود دو مرحله ای پیامک.
  • ارسال یک سری از گزارشات و درخواست ها توسط پیامک.
حضور غیاب ساناکو ارسال پیامک تردد