سرویس مدیریت دستگاه از راه دور

با توجه به گستردگی و پراکندگی مکانی، سازمان ها برا ی کنترل دستگاه های حضور غیاب خود نیاز به ابزاری دارند که از طریق اینترنت بتواند به اطلاعات پرسنلی خود دسترسی، اطلاعات یک دستگاه را دریافت و به دستگاه های دیگر انتقال دهند.
همچنین امکان تعریف پرسنل و دریافت چهره و اثر انگشت از راه دور را دارند. تنظیم ساعت، حذف پرسنل و تردد های رو دستگاه از جمله قابلیت های این نرم افزار می باشد.


مزیت های سرویس مدیریت دستگاه از راه دور:

  • کاهش هزینه های ماموریت به دلیل سرکشی به دستگا های پروژه های دوردست توسط مراکز.
  • تجمیع اطلاعات دستگاه های یک سازمان در یک نرم افزار.
  • امکان کنترل از راه دور درصورت در دسترس نبودن دستگاه ها به دلیل بعد مسافت.
  • امکان استخدام پرسنل و تعریف روی دستگاه بصورت آنلاین و از راه دور و کاهش ماموریت های بی مورد.
  • امکان حذف پرسنل ترک کار شده برای جلوگیری از تردد بی مورد.
  • امکان تنظیم ساعت دستگاه از روی سرور در زمان های تغییر ساعت رسمی.
حضور غیاب ساناکو مدیریت دستگاه حضور غیاب از راه دور