سیستم بایگانی الکترونیک مدارک پرسنل

سیستم بایگانی یکی از مهمترین فرآیند در هر سازمان به شمار می رود. با این روش اطلاعات مهم و حائز اهمیت را می‌تواند در بالاترین افزایش کنترل نگهداری کرد.

با بزرگ شدن سازمان ها، داده ها و مدارک بیشتری ایجاد می ‌شود و این داده ها باید بطور دقیق مدیریت و نظارت شوند تا بتوان به درستی از آن استفاده کرد.

اطلاعاتی که بر روی سیستم ها و کامپیوترها، بدون پشتیبان گیری و رعایت اصول بایگانی ذخیره می‌شوند، ایمن نبوده و به راحتی از بین می‌روند.

این در نهایت تأثیر منفی بر کارکرد و بهره وری کارکنان خواهد گذاشت. با استفاده از سیستم بایگانی الکترونیک ساناکو می توانید کلیه مدارک و اوراق مربوط به پرسنل را با طبقه بندی و دسته بندی دلخواه در سیستم ذخیره و در موقع نیاز از آنها استفاده نمائید.


مزیت های سیستم بایگانی الکترونیک مدارک پرسنل ساناکو:

  • جلوگیری از پاک شدن اطلاعات.
  • کاهش هزینه های سازمان در برابر بایگانی اسناد و مدارک مهم.
  • استفاده از ابزارهایی همچون اسکنر و وبکم جهت ورود اطلاعات به سیستم.
  • ایجاد دسترسی به افراد مناسب در هر لحظه از زمان.
  • سازماندهی و دسته بندی اسناد برای دسترسی آسان.
  • ایجاد فضای ذخیره سازی موثر و ذخیره‌سازی سوابق در یک مکان امن.
  • جلوگیری از خرابی و پوسیدگی اسناد مهم.
  • بهینه سازی و مدیریت فضای ذخیره سازی اسناد.
حضورغیاب ساناکو بایگانی الکترونیک اسناد