سیستم توزیع سبد کالا و ارزاق

برای بالابردن سطح رضایت کارکنان در هر سازمان اقدامات مختلفی انجام می گیرد.

توزیع سبد کالا و ارزاق یکی از روش های بالابرد سطح رضایت در سازمان می باشد.

با مدیریت صحیح در توزیع، می توان هزینه ها را کاهش و در توضیح عادلانه سبد کالا و ارزاق به سازمان کمک کرد.


مزیت های سیستم توزیع سبد کالا و ارزاق:

  • کاهش هزینه ها و جلوگیری از پرتی ها.
  • توزیع عادلانه و ایجاد حس رضایت و اطمینان در پرسنل.
  • زمان بندی دقیق و مشخص جهت توزیع ارزاق
حضور غیاب ساناکو سیستم توزیع سبد کالا ارزاق