سیستم محاسبه کارانه و بهره وری

تردد و لجستیک خودرو یکی از مهمترین فرآیند های امنیتی موجود در هر سازمان می باشد.

با توجه به نوع سازمان ورود و خروج وسایل نقلیه داخلی سازمان و حتی بیرونی به سازمان، باید تحت کنترل عوامل نظارتی و حفاضتی قرار بگیرد.

در هنگام ورود و خروج خودرو های سازمانی باید نوع خودرو، راننده، دلیل سفر و ماموریت، نوع محموله یا مسافر، کیلومتر خودرو و وضعیت سلامت خودرو به روئیت مسئول حفاظت رسیده باشد.

برای خودررو های خارج از سازمان هم باید دلیل مراجه، نوع بار یا میهمان، راننده و نوع وسیله نقلیه و همچنین وسایل همراه در سیستم ثبت و موقع خروج تحت کنترل قرار بگیرد.


مزیت های سیستم کنترل تردد خودرو:

  • بالارفتن سطح امنیت تردد خودرویی در سازمان.
  • کاهش هزینه ها با جلوگیری از تردد بی مورد خودرو.
  • امکان ثبت تردد ها و دسترسی به گزارشات در زمان های مورد نیاز.
حضور غیاب ساناکو سیستم کنترل تردد خودرو