مرکز دانلود

دانلود نرم افزارهای ضروری

سامانه حضور غیاب ساناکو

driver_image.png

تقویم 1402

(ویژه نرم افزار حضور غیاب ساناکو)

نسخه Setup ویندوز

SQL 2012 & 2014

موارد مورد نیاز

نسخه اندروید

(آموزش)