نرم افزار تغذیه و ژتون آفلاین دستگاه جهان گستر

با توجه به استقبال خیلی از کاربران از دستگاه های حضور غیاب شرکت جهان گستر و با توجه به ارتباط نرم افزار TimeWork با دستگاه های حضو رغیاب شرکت های مختلف از جمله جهانگستر این امکان توسط تیم برنامه نویسی ساناکو انجام شد و امکان صدور ژتون آفلاین برای دستگاه های صدور ژتون جهان گستر قابل انجام است

کاربران این دستگا ها براحتی میتوانند لیست افراد مجاز را بر روی دستگاه بارگذاری و پس از آن بصورت افلاین به افراد دارای مجوز گرفتن غذا، ژتون را چاپ و تحویل نماید

از مزیت های این سیستم :

  • کاهش هزینه ها با توجه به داشتن دستگاه از شرکت های دیگر
  • جلوگیری از پرت غذا و توزیع عادلانه غذا بین پرسنل
  • صدور ژتون حتی در صورت قطعی شبکه بصورت کاملا آفلاین
  • ایجاد نظم در سازمان برای توزیع زمان مشخص غذا