نرم افزار حضور و غیاب تحت ویندوز

نرم افزار حضور غیاب ساناکو نرم افزار تحت ویندوز است، که قابلیت انعطاف در قوانین و رفتارهای سازمانی را برای شما به ارمغان می آورد.

انجام کارهای سخت بصورت خیلی ساده، خود از اهداف طراحی این محصول به شمار می رود. با دسته بندی پرسنل از نظر قوانین و محل خدمت می توانید موقع گرفتن گزارش از فیلترهای مختلفی استفاده کنید. محاسبات این محصول بصورت کاملا آنلاین بوده و همین مزیت باعث شده بتوانید به میزان مانده و استفاده مرخصی افراد در لحظه دسترسی پیدا کنید. امکان اختصاص شیفت های مختلف و پیچیده از توانایی های خاص این نرم افزار به شمار می رود.

برای محاسبه حقوق می توانید از قسمت حقوق دستمزد نرم افزار استفاده کنید و یا با انتقال محاسبات کارکرد به نرم افزار های حقوق و دستمزد دیگر بصورت فایل یا لینک آنلاین، این عملیات را بصورت کاملا حرفه ای انجام دهید. در قسمت گزارشات به شما دسترسی به کلیه گزارشات پرسنلی می دهد ولی درصورتی که نیاز به گزارشات خاص برای سازمان خود دارید، می توانید از قسمت گزارش ساز موارد مورد نظر را در گزارشات جدید ایجاد و استفاده کنید.


مزیت های نرم افزار حضور و غیاب تحت ویندوز:

  • کاربر پسند بودن و شفافیت در محاسبات.
  • سرعت و دقت بالا در انجام محاسبات.
  • دریافت لحظه ای تردد از دستگاه حضور غیاب و انجام محاسبات.
  • قابلیت قانون پذیری برای همه شرایط، طبق قانون کار و قوانین جاری هر سازمان.
  • امکان ارتباط با عموم و همه دستگاه های موجود در بازار و پایین آوردن هزینه کارفرما برای تهیه دستگاه های حضور غیاب خاص.
  • امکان ارتباط با سامانه های حسابداری و حقوق دستمزد و انتقال کارکرد به آنها برای انجام عملیات دیگر بدون محدودیت در نوع خروجی.
  • انجام کلیه عملیات محاسبات و جلوگیری از انجام محاسبات دستی توسط اپراتور حضور غیاب.
حضور غیاب ساناکو نرم افزار حضور و غیاب تحت ویندوز