نرم افزارحضور غیاب چند زبانه (Global)

محاسبه کارانه و بهره وری یکی از نیازهای مهم سازمان های بزرگ از جمله بیمارستان ها می باشد.

این نوع محاسبات بسته به نوع محل خدمت، نوع استخدام، تعداد و نوع شیفت پرسنل و همچنین میزان سختی کار پرسنل در بخش مورد نظر است.

یک سامانه قدرتمند، با انجام محاسبات دقیق، باعث سرعت و دقت دادن به داده های گزارشات از جمله بهره وری می شود و اپراتورهای نیاز نیست در پایان هر ماه بصورت دستی اقدام به انجام این چنین محاسباتی بکنند.


مزیت های نرم افزارحضور غیاب چند زبانه (Global):

  • امکان استفاده به زبان های مختلف دنیا به دلیل ساختار منعطف.
  • امکان تقویم میلادی منطبق با تقویم بین المللی.
  • تقویم تعطیلات سالانه هر کشور.
  • قوانین منعطف نسبت به هر کشور.
حضورغیاب ساناکو نرم افزارحضور غیاب چند زبانه (Global)