سیستم تغذیه و ژتون سازمانی

سازمان های بزرگ، بخاطر شرایط شیفت و زمان کاری طولانی، اقدام به سرو غذا برای پرسنل در سازمان می کنند.

برای مدیریت بهتر و جلوگیری از اسراف، می توان از سیستم تغذیه و ژتون استفاده کرد.

این سیستم با کنترل شیفت و تنظیمات مربوطه، می تواند در چند حالت مختلف برای پرسنل مورد تائید، ژتون صادر و در توضیح درست غذا کمک به سزایی می کنند.

این سیستم می تواند بصورت آنلاین با ثبت تردد شخص و کنترل مجوزهای لازم، با پرینتر موجود در کنار دستگاه تردد در ارتباط باشد و در زمان تردد با کمترین اتلاف وقت چاپ ژتون صورت پذیرد.

امکان چاپ ژتون برای میهمان و یا پیمانکاران موقت و اعمال در حساب آنها وجود دارد. همچنین با صدور کارت، امکان چاپ ژتون گروهی برای یک بخش از سازمان ، مثل اطاق عمل بیمارستان ها، که امکان حضور پرسنل را ندارند، فراهم می سازد.

با استفاده از سیستم کارتابل یا جدول غذایی می توانید موجودی مواد اولیه، میزان نیاز به مواد اولیه جهت طبخ غذا و همچنین ارزش غذایی هر مواد را به تفکیک کنترل و موقع طبخ غذا های رژیمی از آن استفاده کنید.


مزیت های سیستم تغذیه و ژتون سازمانی:

  • جلوگیری از اسراف غذا و کاهش هزینه ها
  • توزیع عادلانه غذا بین پرسنل
  • کنترل مواد اولیه جهت طبخ غذا
  • داشتن آمار حضور پرسنل جهت طبخ غذا
  • نظم در توزیع غذا بین پرسنل
حضورغیاب ساناکو سیستم تغذیه ژتون سازمانی