محصولاتسامانه تحت وب


سیستم کارتابل کارانه

سیستم بایگانی اسناد الکترونیک

سیستم ارباب رجوع

سیستم رزرو غذا

سیستم توزیع غذا و چاپ ژتون

سیستم کارتابل الکترونیک

سیستم حضور و غیاب تحت وبراهکارهای سازمانی


راهکارهای سازمانی بیمارستان ها و مراکز درمانی

راهکارهای سازمانی کارخانجات و صنایع تولیدی

راهکارهای سازمانی هلدینگ ها

راهکارهای سازمانی هتل هاسامانه تحت ویندوز


نرم افزار حضور و غیاب و حقوق و دستمزد

نرم افزار حضور و غیاب چندزبانه Global

نرم افزار مدیریت پیامکسخت افزار (دستگاه تردد)


ویژه کسب و کارهای 10 تا 45 نفر

ویژه کسب و کارهای 45 تا 200 نفر

ویژه کسب و کارهای 200 نفر به بالا

دارای هوش منصوعی

مولتی فانکشنال

فقط اثر انگشت و کارت تردد