نرم افزار حقوق دستمزد و احکام پرسنلی

هر سازمانی پس از محاسبه کارکرد پرسنل خود، با ضرایب احکام کارکزینی و حقوقی اقدام به محاسبه حقوق پرسنل نیز می کند.
نرم افزار حضور غیاب ساناکو با امکان محاسبه حقوق و با استفاده از فرم های حرفه ای در ساختن احکام و ضرایب حقوقی این امکان را بسیار حرفه ای در عین حال ساده سازی نموده است.
سازمان ها با تعداد پرسنل متوسط، از طریق این امکان می تواند با دقت فراوان و با استفاده از کارکرد به دست آمده سیستم حضور و غیاب، برای هر شخص، نسبت به نوع قرارداد و مقداری ریالی، محاسبات حقوق را انجام داده و اضافات و کسورات را به دست آورد و در نهایت به عدد خالص پرداختی دست یابد.
امکان محاسبات بیمه و مالیات، طبق جدول پلکانی معافیت مالیاتی و محاسبات اضافات و کسورات خاص از جمله مساعده، پاداش و غیره  به انجام این محاسبات سرعت و دقت بیشتری می بخشد.


مزیت های سیستم حقوق و دستمزد و احکام پرسنلی:

  • منعطف در قوانین و احکام حقوقی.
  • امکان ثبت و چاپ قرارداد با پارامتر های متغیر و همچنین تمدید مجدد برای سال های آتی.
  • امکان گزارش کارکنانی که نزدیک به اتمام مهلت قراردادشان هست.
  • ایجاد احکام حقوقی با محاسبات خاص برای هر شخص.
  • محاسبه بیمه و مالیات با احتساب معافیت های لازم.
  • ارائه لیست پرداخت پس از محاسبه حقوق.
  • ارائه چاپ فیش حقوقی و با امکان نمایش پارامتر های کارکرد بصورت اقلام انتخابی.
  • امکان اعمال پارامتر های اضافات و کسورات خاص برای هر فرد بصورت اختصاصی.
حضورغیاب ساناکو حقوق دستمزد و احکام پرسنلی