ویدیوهای آموزشی

با آموزش های نرم افزار حضور و غیاب نسخه اندروید یاد خواهید گرفت که چگونه با آن کار کنید و پرسنل سازمانتان را از راه دور رصد و مدیریت کنید.