ساناکو
ساناکو
راهکارهای جامع حضور غیاب و پرسنلی
شفافیت در محاسبات = وفاداری کارکنان به سازمان
شفافیت در محاسبات = وفاداری کارکنان به سازمان
حضور غیاب آنلاین = پرسنل آنتایم
حضور غیاب آنلاین = پرسنل آنتایم

شرکت ساناکو

از آنجا که همراهی مدیران در حوزه مدیریت سرمایه انسانی و تسهیل این امر، از اهداف بنیادین ساناکو به شمار می رود، برآن شدیم تا سامانه ای طراحی کنیم که پاسخگوی تمامی نیازهای مدیران، سرپرستان و کارکنان هر مجموعه باشد تا ارتباطی شفاف و متعهدانه را میان مدیران و کارمندان، پایه ریزی نماید و موجب وفاداری کارکنان به سازمان گردد.

سال ها تجربه در تحلیل سامانه های حضور و غیاب و پرسنلی و نیز تسلط بر دغدغه ها و چالش های مدیران، ما را در انجام این مسئولیت یاری نمود.

مشتریان​، سرمایه اصلی ما

مشتریان محترمی که تا به امروز مفتخر به استفاده از نرم افزار و سامانه حضور و غیاب ساناکو بوده و خدمت رسانی به آنها کرده ایم.