دو صد گفته چون نیم کردار نیست

حضورغیاب_ساناکو_دو_صد_گفته_چون_نیم_کردار_نیست

همه می دونن چه کاری خوبه و چه کاری بد، پس احتیاجی به سخنرانی نیس. یک مدیر با انگیزه بلده با رفتارش سخنرانی انگیزشی کُنه.

یکی از چیزهای مهمی که باید یادمون بمونه اینه که کارکنان تمایل به مدیری دارند که آنچه را به زبان می آورد و انتظار دارد افراد انجام دهند، خودش نیز آن گونه عمل کند. مطمئن باشید که کارکنانتان به حرف های شما گوش می دهند، اما اگر حرف و عملتان در تضاد باشد، وقار و نفوذ مدیریت خود را از دست می دهید.

شما قانون هستید نه یک استثنا

کارکنان به رفتار شما بعنوان سیره پذیرفته شده اداری نگاه می کنند و این بدان معنی است که شما باید رفتاری بروز دهید که از دیگران انتظار دارید آن گونه باشند. شما نمی توانید یک قانون را فقط تملق و تعریف و تمجید کنید ولی در عمل آنرا نقض کنید. اگر بین آنچه می گویید و آنچه انجام می دهید، تضادی باشد، افراد نسبت به درستکاری و نیکوکاری شما بدبین و بی اعتماد می شوند که این مخرب و ویرانگر انگیزه می باشد و دیگر نمی توانید انگیزه بخش شان باشید.

همخوانی گفتار با رفتار کار مشکلی نیست

اگر تمام تصمیمات شما براساس ارزش ها و اهداف شرکت اتخاذ می شود، همسان نگه داشتن حرف و عمل کار مشکلی نخواهد بود.
حال می خواهیم تعدادی از کارهایی که در این راستا به شما کمک می کند را با هم بررسی کنیم:

  • اگر می خواهید که کارکنان به تعهدات و ضرب العجل ها احترام بگذارند، خودتان نیز باید همین کار را بکنید و کارها را به تعویق نیندازید.
  • اگر می خواهید افراد به موقع در محل کار حاضر شوند و به موقع از استراحت و ناهارخوری برگردند، باید این مثال را با انجام دادن دقیق آن، به همه یاد بدهید.
  • اگر مشکلی پیش آمد و شما نمی توانید در جلسه ای شرکت کنید، برنامه ریزی کنید که شخص دیگری به جای شما در جلسه حاضر شود.
  • اگر توجه داشتن به کار مهم است پس مطمئن شوید که شما هر روز در هنگام کار این موضوع را نشان می دهید (مثل ممنوعیت استفاده غیرضروری از تلفن همراه در محل کار).
  • اگر می خواهید کارکنان تان به هم کمک کنند، هر زمان که می توانید پیشنهاد کمک به آنها بدهید.
  • اگر ادعا دارید که کارکنان برایتان اهمیت دارند، پس با یادآوری تاریخ تولدشان، ناهار خوردن با آنها، تشکر دوره ای بابت خوب انجام دادن امور و… ادعایتان را ثابت کنید.
  • اگر می خواهید کارکنان به پرسنل جدید کمک کنند، با همین روش آنها را زیر بال و پر خود بگیرید.
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.