پیش نویس جدید لایحه قانون کار

Draft Bill

پیش نویس لایحه ی اصلاحیه ی قانون کار  ارائه شده در تاریخ  1402/11/03 ساعت 14:00 الی 17:00  به  کمسیون فرعی مدیریت و سرمایه ی انسانی هیات دولت ارائه شد که در این پیش نویس اصلاحیه، تفاوت های زیادی نسبت به پیش نویس قبلی وجود دارد که در زیر به آنها می پردازیم :

 

1) در کارهای مستمر و غیر مستمر (کلیه ی کارها)، حداکثر تا 5 سال امکان انعقاد قرارداد موقت وجود دارد و بعد از 5 سال این قرارداد ها به قرارداد دائمی تبدیل خواهند شد .

 

بنابر این کارفرما یا مدیر منابع انسانی باید شرایطی را فراهم آورد تا انگیزه و وفاداری نیروها را بالاتر ببرد. تا تداوم استعدادها و مهارت ها در سازمان پایدار باقی بماند.

در این بخش بیشتر بخوانید: چگونه در کارمندان انگیزه ایجاد کنیم؟

 

2) اصل بر دائمی بودن قراردادهای کار است.

 

3) به هیچ عنوان نمی توان سنوات و بازخرید مرخصی را در حین کار به کارگران پرداخت نمود و چنانچه پرداختی صورت پذیرد، جزء مطالبات پایان کار کارگر محسوب نخواهد شد .

 

4) قراردادهای سفید امضا فاقد اعتبار است مگر اینکه کارفرما بتواند اثبات نماید، مواردی که، پس از امضای قرارداد توسط کارگر، به قرارداد اضافه گردیده است صحت دارد.

 

5) اخذ هر گونه اوراق تجاری از قبیل چک و سفته ممنوع است و دایره ی اجرای ثبت و اجرای احکام دادگستری نباید به آنها ترتیب اثر دهد و کارفرما در مواردی که اموالی را نزد کارگر دارد و به دلیل اموال مذکور از کارگر، چک یا سفته اخذ کرده است باید حتما این موضوع را در چک یا سفته درج نماید.

 

6) در قانون کار فعلی چنانچه کارگر مواردی را که در قرارداد متعهد شده است، نقض نماید یا در انجام وظایف محوله قصور کند، کارفرما بعد از تذکرات کتبی می تواند قرارداد را فسخ نماید در حالی که در پیش نویس اصلاحیه ی جدید، کارفرمایانی که در کارگاه خود کمیته ی انظباتی برگزار می کنند بعد از 3 بار تذکر کتبی چنانچه کارگر باز هم مقررات را نقض نماید و پس از مرتبه ی چهارم کارفرما می تواند قرارداد را فسخ نماید در حالی که اگر کارگاه آیین نامه ی انظباطی و یا کمیته ی انظباطی نداشته باشد کارفرما می تواند بعد از 3 بار تذکر کتبی و در صورت تخلف کارگر، وی را اخراج نماید.

 

این مورد نیز مهم است : هزینه جایگزینی نیروهای جدید با قدیمی

 

7) عدم تمدید قرارداد کار مدت موفق تنها با ارائه ی دلالیل توجیه پذیر و قابل دفاع امکان پذیر است.

 

8) چنانچه کارفرمایی قرارداد کارگر را تجدید و تمدید ننماید کارگر می تواند جهت تمدید قرارداد خود به هیئت تشخیص مستقر در اداره ی کار مراجعه نموده و در صورتی که کارفرما نتواند ادله ی کافی و موجه  در خصوص عدم تمدید قرارداد کار ارائه کند، قرارداد کارگر با همان شرایط قبلی تمدید خواهد شد.

 

این مورد می تواند برای شما مفید باشد: دو صد گفته چون نیم کردار نیست!

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.